Despre noi

A N U N Ț

În Monitorul Oficial nr.1111/17.11.2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică.

Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Cerere_despagubiri.pdf

Programul Legume in spatii protejate 2022-

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020

Brosura-PGL-ANSVSA

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea este instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

 

Măsuri de sprijin pentru sectorul apicol

În Monitorul Oficial al României nr.792/31.08.2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.716/27.08.2020 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”.

Beneficiarii acestei măsuri sunt:

  1. a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  2. b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
  3. c) apicultori, persoane juridice, precum şi oricare formă asociativă cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”;
  2. b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Cuantumul ajutorului este de 25 lei/familia de albine şi se acordă prin Direcțiile pentru agricultură județene beneficiarilor care depun cererea – model ȋn Anexa nr.1 la HG 716/2020, ȋnsoțită de următoarele documente până la data de 15 septembrie 2020:

  • Copie BI/CI al/a solicitantului, după caz, ȋmputernicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  • Copie a atestatului de producător ȋn cazul beneficiarilor persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  • Copie a certificatului de ȋnregistrare la Registrul Comerțului, ȋn cazul beneficiarilor persoane juridice;
  • Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  • Copia documentului de ȋnregistrare/autorizare sanitar-veterinară.

Activități economice ce pot valorifica durabil resursele în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean

INFORMARE privind măsuri de diminuare a risipei alimentare

Program de susţinere a producţiei de usturoi

Program de susținere a produsului tomate în spații protejate

Precizări Ajutor de MINIMIS aplicare Program USTUROI – 2021

Platforma online dedicată micilor producători de legume