Rapoarte si studii

Rapoarte

Raport anual de activitate corespunzător fiecărui an calendaristic (incluzând și informațiile prevăzute de lege ca făcând parte integrantă din raportul de activitate, precum: raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici – art. 21 (3) din H.G. 1066/2008 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, precum și alte rapoarte deținute de instituție și/sau prevăzute de lege, cum ar fi:

  • rapoarte anuale de audit;
  • rapoarte de progres pe strategiile naționale;
  • rapoartele consilierului de etică,etc

Raport Activitate DAJ Tulcea 2018

Raport Activitate DAJ Tulcea 2019

Raport Activitate DAJ Tulcea 2020

Studii