AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Înregistrarea în agricultura ecologică în anul 2023

  Vă reamintim că până la data de 16 mai 2023 inclusiv, operatorii/ grupurile de producători care desfășoară activitatea de producție ecologică au obligația de a-și înregistra activitatea la Direcțiile pentru agricutură județene pe raza căruia își au sediul social.

În vederea înregistrării în agricultura ecologică în anul 2023 conform Ordin Nr. 45/2022 din 25 februarie 2022 pentru aprobarea privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricutura ecologică, pe site-ul oficial al DAJ Tucea – secțiunea Agricultura ecologică se regăsesc formularele necesare înscrierii în agricultura ecologică.

Prin excepție, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitați în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export, de produse ecologice.

Anexele pentru înregistrarea în agricultura ecologică trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

  • Contractul încheiat între operator/grupul de operatori și organismul de control
  • Declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înregistrării în agricultura ecologică
  • Certificatul eliberat de organismul de control pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anu II
  • Lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art.36 din Regulamentul (UE) 2018/848.

În cazul în care un operator dorește retragerea din agricultura ecologică este necesar să depună la sediul DAJ Tulcea Anexa 14 la Ordinul nr.45/2022.

Vă informăm că Ordinul nr.71/2023 pentru instituirea bazei de date naționale privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic și în conversie și/sau cartof de sămânță, a animalelor și păsărilor ecologice, destinat comerțului a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr 162 din 24 febrarie 2023 și se afla postat pe site-ul http://www.dadrtulcea.ro/agricultura-ecologica.

 

Ordinul-nr-71-2023-instituire-baza-date-nat-constituire-lista-material-reproducere-plante-eco-si-in-conversieAnexe Ordin OMADR 71_2023 Baza de date (1)