Despre noi

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea este instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

 

Activități economice ce pot valorifica durabil resursele în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean

INFORMARE privind măsuri de diminuare a risipei alimentare

Program de susţinere a producţiei de usturoi

Program de susținere a produsului tomate în spații protejate

Platforma online dedicată micilor producători de legume