Despre noi

MODEL CERERE OUG 50/2023

A N U N Ț

În Monitorul Oficial nr.492/06.06.2023 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.50/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie—septembrie 2022

Ajutorul de stat sub formă de grant unitar este în cuantum maxim de 335 lei/ha aferent unui grad de calamitare de 100% care este prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru culturile: porumb, floarea soarelui, soia, mazăre.

Detalii aici

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

ANUNȚ: în perioada aprilie – mai 2023 se vor desfășura acțiuni de evaluare a speciilor de animale strict protejate, respectiv pisica sălbatică, la nivelul județului Tulcea, sezonul de primăvară. Gestionarii fondurilor de vânătoare au realizat programarea acțiunilor de evaluare a speciilor strict protejate pe fondurile de vânătoare administrate de aceștia, pe care o regăsiți publicată, împreună cu metodologia completă pentru evaluare, pe site-ul APM Tulcea la http://apmtl.anpm.ro, Domeniul BIODIVERSITATE – Informații biodiversitate – Evaluarea speciilor de animale strict protejate pentru anul 2023.

http://www.anpm.ro/documents/28797/75118881/Grafic+evaluare+pisica++aprilie-+mai+2023.pdf/d4c8cb73-c001-4a76-a468-514b146b7cb4

 

 

Lista beneficiarilor sprijinului financiar ce depaseste valoarea de 10.000 Euro conform O.U.G. nr. 154 din 2022

                                                                  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

cu informațiile aferente fiecărui beneficiar al cărui sprijin financiar depășește valoarea de 10.000 euro aferent grantului acordat operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor de fabricare a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă conform O.U.G. 154/2022 – Art.17

 

 

Nr. crt.

 

Beneficiar

Specificare produs necesar procesării

(denumire)

Stoc total

de produs constituit (to)

 

Nivel grant (Lei)

1 2 4 5 6
  Cod CAEN 1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1. S.C BIODAM S.R.L SEMINȚE NEGRE DE FLOAREA SOARELUI 9615 2464350,00 Lei

 

  Cod CAEN 1051 — Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
2. S.C. BANAKYS S.R.L LAPTE CRUD 301,11 74204,04 Lei

 

  Cod CAEN 1091 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
3. S.C. ONLY SERV S.R.L PORUMB, GRÂU, ORZ 957,45 151249,48 Lei

 

4. S.C. HOLDER TRADE S.R.L PORUMB, ORZ 321,89 50849,29 Lei

 

A N U N Ț

În Monitorul Oficial nr.1111/17.11.2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică.

Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Cerere_despagubiri.pdf

Programul Legume in spatii protejate 2022-

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2020

Brosura-PGL-ANSVSA

 

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea este instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

 

Măsuri de sprijin pentru sectorul apicol

În Monitorul Oficial al României nr.792/31.08.2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.716/27.08.2020 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”.

Beneficiarii acestei măsuri sunt:

  1. a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  2. b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
  3. c) apicultori, persoane juridice, precum şi oricare formă asociativă cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”;
  2. b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Cuantumul ajutorului este de 25 lei/familia de albine şi se acordă prin Direcțiile pentru agricultură județene beneficiarilor care depun cererea – model ȋn Anexa nr.1 la HG 716/2020, ȋnsoțită de următoarele documente până la data de 15 septembrie 2020:

  • Copie BI/CI al/a solicitantului, după caz, ȋmputernicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  • Copie a atestatului de producător ȋn cazul beneficiarilor persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  • Copie a certificatului de ȋnregistrare la Registrul Comerțului, ȋn cazul beneficiarilor persoane juridice;
  • Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  • Copia documentului de ȋnregistrare/autorizare sanitar-veterinară.

Activități economice ce pot valorifica durabil resursele în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean

INFORMARE privind măsuri de diminuare a risipei alimentare

Program de susţinere a producţiei de usturoi

Program de susținere a produsului tomate în spații protejate

Precizări Ajutor de MINIMIS aplicare Program USTUROI – 2021

Platforma online dedicată micilor producători de legume